Liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHÁT THÀNH

  • Giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00
  • Ngoài giờ: Chủ nhật và khung giờ các ngày trong tuần: 12h00 – 13h00, Chiều: 17h00 – 21h00

Gửi liên hệ đến Luật Gia Phát Thành
    Phí tư vấn:

    * 300.000 VNĐ / Giờ (Giờ hành chính tại Văn phòng)

    * 500.000 VNĐ / Giờ (Ngoài giờ hành chính)

    * 800.000 VNĐ / Giờ (Ngoài văn phòng)